Početna PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA - OSVOJI PUT U DUBAI

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA - OSVOJI PUT U DUBAI

POSTANI NAŠ AMBASADOR!

Bima traži najproduktivnijeg ambasadora kojeg nagrađuje sa 7- dnevnim putovanjem u Dubai za dvije osobe!

ŠTO TREBAŠ UČINITI?

Prijavi se na prijava@bima-shop.hr i poslat ćemo ti proizvod po tvom odabiru s popisa zajedno s jedinstvenim kodom kojim ćeš Biminim web kupcima darovati 10% popusta na sve nesnižene artikle. S odabranim proizvodom izradi kreativnu objavu i svojim pratiteljima podijeli kod za popust.

Ambasadora s najvećim iznosom realiziranih kupnji preko njegovog jedinstvenog koda nagrađujemo sa 7- dnevnim putovanjem u Dubai za dvije osobe!

Natječaj traje od 25.04. do 31.05.2019.

Iskoristite svoj angažman za postizanje što boljeg uspjeha.

Uvjet za sudjelovanje: 2.000 ili više pratitelja na Instagramu i/ili Facebooku

Detaljna pravila i popis proizvoda pronađi u Pravilima.

Svaki sudionik može sudjelovati s neograničenim brojem objava uz obavezne hashtagove #volimtajosjecaj #mojabima i oznaku Instagram profil BIMA.hr

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

#volimtajosjecaj #mojabima

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač nagradnog natječaja je KB d.o.o., Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec, OIB: 57881852421 (dalje u tekstu: Organizator).

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka ili Instagrama, niti je povezan s Facebookom ili Instagramom.

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Ostvarivanje promidžbe BIMA internet trgovine u vlasništvu Organizatora nagradnog natječaja.

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

BIMA nagradni natječaj odvija se u periodu od 25.4.2019. do zaključno 31.5.2019. u 23:59 sati.
Dobitnik će biti objavljeni na web stranici https://bima.hr te na službenim Facebook i Instagram stranicama Bime u roku od 10 dana od završetka.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja, koji posjeduju Instagram i/ili Facebook profil s minimalno 2.000 pratitelja.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

 • zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća),
 • osobe koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika,
 • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji.

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU:

U razdoblju trajanja natječaja iz članka 3., Sudionik treba:

1) Odabrati proizvod putem kojeg će se promovirati sudjelovanje u BIMA nagradnom natječaju.

Popis proizvoda za odabir je podijeljen u 5 kategorija i to:

 • Kategorija 2.000 do 5.000 pratitelja (proizvodi pod rednim brojem od 1 do 13)
 • Kategorija 5.001 do 10.000 pratitelja (proizvodi pod rednim brojem od 1 do 26)
 • Kategorija 10.001 do 25.000 pratitelja (proizvodi pod rednim brojem od 1 do 37)
 • Kategorija 25.001 do 75.000 pratitelja (proizvodi pod rednim brojem od 1 do 44)
 • Kategorija više od 75.001 pratitelja (proizvodi pod rednim brojem od 1 do 45; a proizvod 45 može biti bilo koji proizvod iz asortimana BIMA.hr po odabiru Sudionika)

 

 

 

Organizator zadržava pravo da makne bilo koji proizvod s popisa zbog nedostupnosti artikla (npr. istek zaliha) ili zbog prevelike zauzetosti od strane drugih sudionika.

2) Registrirati se na mail adresu prijava@bima-shop.hr sa sljedećim podacima:

 • ime i prezime 
 • naziv Facebook i/ili Instagram profila 
 • redni broj i naziv odabranog proizvoda za promociju  

3) nakon prijave odabrani proizvod za promociju će biti poslan na kućnu adresu putem dostavne službe GLS

4) nakon dostave proizvoda bit će kreiran jedinstveni link koji je potrebno koristiti za promociju proizvoda te će svaki sudionik dobiti svoj kod za popust u iznosu od 10% na sve nesnižene artikle koji će podijeliti sa svojim pratiteljima

5) izraditi objavu sa odabranim proizvodom i podijeliti je sa svojim pratiteljima zajedno s kodom za 10% popusta na sve nesnižene artikle

U opis fotografije koja se prijavljuje u BIMA nagradni natječaj obavezno je korisiti hashtagove #volimtajosjecaj #mojabima i označiti Instagram profil BIMA.hr .

Svaki sudionik može se prijaviti samo jednom tijekom cijelog trajanja natječaja, no može imati neograničeni broj objava s artiklom kojeg je odabrao. 

Članak 6.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja:

 1. Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.
 2. Ako Sudionik prijavi fotografiju na koju nema pravo korištenja.
 3. Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka.
 4. Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, i sl.) bit će odmah isključeni iz nagradnog natječaja.
 5. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
 6. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
 7. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.
 8. Prijavljena fotografija se ne pridržava teme Natječaja.
 9. Fotografija prikazuje (ili je i sama) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.
   

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-9. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7.

NAGRADA

GLAVNA NAGRADA: Putovanje 7 dana Ujedinjeni Arapski Emirati (Dubai i Ras al Khaimah) u terminu 10.09.-16.09.2019. u organizaciji Nikal travel (link na putovanje: https://www.nikal.hr/8131-dubai-i-ras-al-khaimah/) u vrijednosti 10.398,00 kn.

Članak 8.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Po završetku BIMA nagradnog natječaja bit će odabran dobitnik na sljedećem principu: 

Svaki sudionik je dobio jedinstveni kod na temelju kojeg je napravio objave. Po završetku nagradnog natječaja Organizator će zbrojiti iznose svih kupnji na BIMA.hr koje su ostvarili Sudionikovi pratitelji putem iskorištenog Sudionikovog koda za popust.  Sudionika s najvećim iznosom realiziranih kupnji preko njegovog jedinstvenog koda nagrađujemo sa 7- dnevnim putovanjem u Dubai za dvije osobe!

Pod ostvarenom i realiziranom kupnjom smatra se plaćena i preuzeta kupnja. Pod preuzetom kupnjom smatra se kupnja koja je dostavljena na adresu kupca i nije vraćena Organizatoru. 

Članak 9.

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni putem Bima Hrvatska Instagram i Facebook profila.

Natječaj se može prekinuti ukoliko je ukupan broj pratitelja od prijavljenih sudionika nagradnog natječaja manji od 300.000 pratitelja.

Članak 10.

NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE

Dobitnik će biti obaviješten o nagradi putem Instagrama s pozivom o dostavi svojih podataka (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta,kontakt – telefon, e-mail) u roku od 48 sata od objave dobitnika.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 48 sati od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati.

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji prijave svoje fotografije Suglasni su da ih Organizator trajno zadrži na Instagram i/ili Facebook profilu te službenoj web stranici (bima.hr) kao i da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Prijavom u Nagradni natječaj Organizatora sudionici su suglasni da se osobni podaci navedeni u prijavi smiju obrađivati od strane Organizatora. 

Članak 12.

PRAVILA

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici BIMA.hr na linku http://bit.ly/Bima-ambasador-pravila

Organizator zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena pravila biti objavljena na službenoj stranici Organizatora.

Organizator može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

Članak 13.

ODGOVORNOSTI

 • Organizator ne preuzima odgovornosti za:
 • bilo koje posljedice nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje interneta i Instagrama/Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba, Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
 • Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.bima.hr, dana 25. Travnja 2019. godine.

KB d.o.o.