Početna uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu:

Bima Hrvatska je internet trgovina tvrtke:

KB d.o.o.
Vilka Novaka 6, 42209 Sračinec
Telefon: 042/ 215-777
Fax: 042/ 215-778
E-mail: [email protected]

OIB: 57881852421
MBS: 3751759

Bima Hrvatska kontakti!

Info telefon: 042/ 208-334

                        099 645 79 76

E-mail za internet kupce:

- [email protected]


E-mail za reklamacije i povrate: 

- [email protected]

KB društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu upisano je pri Trgovačkom sudu Varaždin.

Mjerodavno pravo: hrvatsko

Nadležni sud u Varaždinu.

UVOD

Tvrtka KB d.o.o., Sračinec (Općina Sračinec), Vilka Novaka 6, OIB: 57881852421 (dalje u nastavku: KB) pruža online uslugu prodaje proizvoda putem svoje Internet stranice na domeni bima-shop.hr (dalje u nastavku: Bima Hrvatska), na World Wide Web mreži - Internet (dalje u nastavku: mrežne stranice).

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i u slučaju da do zaključenja ugovornog odnosa s Kupcem dođe putem društvenih mreža kao npr. Facebook, Instagram (dalje u nastavku: društvene mreže), zatim putem telekomunikacijskih kanala, mobinih aplikacija za razmjenu poruka (WhatsAPP, viber, messenger, sms i tsl.). Međutim, ukoliko Kupac uputi KB ponudu za zaključenje ugovora putem društvenih mreža ili komunikacijskih kanala ili mobilnih aplikacija, KB nije dužan istu prihvatiti, te se smatra da je do zaključenja ugovornog odnosa došlo tek u slučaju kad KB takvu ponudu ipak prihvati.

Radi lakše terminologije u ovim općim uvjetima, kada se koristi termin “mrežna stranica” isto se odnosi i na društvene mreže kao i na kupovinu/naručivanje proizvoda i na drugi od mogućih načina koji su navedeni ovim Uvjetima (telekomunikacijski kanali, mail, mobilne aplikacije za razmjenu poruka. Bima Hrvatska je internetska trgovina koja posluje u sklopu tvrtke KB d.o.o., jednog od najvećih uvoznika igračaka, posuđa i poklon artikala u Hrvatskoj, i proizvođača originalnih poklona, što garantira sigurnu kupovinu po najboljim cijenama, a odlična logistika brzu isporuku proizvoda i brigu za svakog kupca. Za sve informacije i pitanja vezana uz internet trgovinu  ili vezano za proizvode i usluge koje pruža KB d.o.o. obratite nam se na e-mail: [email protected] ili na telefon 042/ 208-334.

Ovim općim uvjetima utvrđuju se uvjeti i pravila korištenja mrežnih stranica bima-shop.hr, korištenje svih usluga koje se pružaju na istima, zatim kupovina i prodaja proizvoda KB-a,  i to bilo putem mrežne stranice, bilo putem društvenih mreža, ili putem telekomunikacijskih kanala i/ili kupovinom u maloprodajnim poslovnicama KB-a (dalje: Opći uvjeti). 

Opći uvjeti vrijede također i za sve poddomene i web stranice te aplikacije za mobilne telefone ili druge uređaje, koje su registrirane na trgovačko društvo KB d.o.o., zatim isti vrijede i za kupovinu proizvoda KB-a na društvenim mrežama, kao i kupovinu proizvoda na daljinu putem telekomunikacijskih kanala, mobilnih aplikacija za razmjenu poruka. Ovi opći uvjeti također se primijenjuju i na kupovinu proizvoda u maloprodajnim poslovnicama KB-a.Pristupanjem mrežnim stranicama ili ako obavljajte narudžbu na njoj, odnosno kupovinom proizvoda KB-a na bilo koji od gore opisanih načina, kao Korisnici prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja istih. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopunu uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na mrežnoj stranici. Korisnik je dužan redovito čitati Opće uvjete poslovanja te se smatra da je pristupanjem stranicama upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

Stoga, pozivamo vas da prije korištenja mrežne stranice, ili prilikom naručivanja ili kupovine proizvoda na bilo koji od gore naznačenih načina, pozorno pročitate uvjete te Pravilnik o zaštiti osobnih podataka - (Politika Privatnosti te Politiku kolačića) (dalje u nastavku zajedno Pravilnik o zaštiti osobnih podataka) koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Ako niste suglasni s Općim uvjetima i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka, nemojte se koristiti mrežnim stranicama niti vršite naruđbe na istima kao niti naručivati i kupovati proizvode na drugi od mogućih načina. Dakle, ovi se Opći uvjeti mogu izmijeniti, a Vaša je odgovornost da ih redovito čitate, jer se uvijek primjenjuju oni Opći uvijeti koji vrijede u trenutku korištenja mrežnom stranicom odnosno u trenutku ugovaranja usluga s KB-om. Nastavak korištenja mrežnom stranicom, odnosno kupovinom ili naručivanjem proizvoda nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja, podrazumijeva da Korisnik prihvaća izmijene istih.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Općih uvjeta ili Politika zaštite privatnosti, možete nam se obratiti putem mail [email protected]

Pojedini pojmovi

Korisnik- je u smislu ovih Općih uvjeta, svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge mrežne stranice i/ili aplikacija KB-a, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama KB-a. Također, pod pojmom Korisnik u smislu ovih Uvjetima podrazumijevaju se i osobe koje obavljaju naruđbu putem društvenih mreža ili telekomunikacijskih kanala.

Kupac - je svaka osoba koja vrši naruđbu/ili kupovinu proizvoda bilo na mrežnoj stranici, bilo putem društvenih mreža ili telekomunikacijskih kanala ili u maloprodajnim poslovnicama KB-a. Kupac proizvoda može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti, te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete kao i vršiti kupnju proizvoda kao i da ste ovlaštena osoba za naručivanje/kupovinu proizvoda ako kupovinu vršite u ime i za račun pravne osobe.

Također, Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta ili obaviješću o istima, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da su svi osobni podaci koji su dani u svrhu naručivanja/kupovine proizvoda i dr. istiniti i točni. U protivnom, odgovara trgovačkom društvu KB za svu štetu koja mu može proizaći od davanja neistinitih podataka, te je trgovačko društvo KB ovlašteno pokrenuti sve postupke koji mu stoje na raspolaganju protiv Kupaca koji su dali neistinite podatke.

Ograničenje kupnje

Zabranjena je prodaja, kupovina i/ili naručivanje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina te je isto regulirano člankom 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15). Ukoliko KB utvrdi da je izvršena naruđba predmetnog proizvoda od strane osobe koja nije punoljetna i to iz razloga jer je predmetna osoba lažno prikazala svoje osobne podatke, isklljučuje se bilo kakva odgovornost KB-a za prodaju istog, a protiv Kupca odnosno njegovog zakonskog zastupnika bit će pokrenuti odgovarajući postupci radi naknade pričinjene štete. Prilikom kupovine pića koja sadržavaju alkohol, korisnik je dužan potvrditi pod punom odgovornošću da ima više od 18 godina.

Radni dan/radno vrijeme

Radni dan u smislu ovih Općih uvjeta smatra se redovni period od ponedjeljka do petka u razdoblju od 08-16 h. Blagdani i državni praznici ili drugi dani za kada je zakonom ili posebnim propsiom određeno da se ne radi, neće se smatrati radnim danom u smislu ovih Općih uvjeta.

NAŠI PODACI

Prodaju robe na ovoj mrežnoj stranici pod nazivom bima-shop.hr obavlja društvo KB d.o.o., Sračinec (Općina Sračinec), Vilka Novaka 6, OIB: 57881852421, e mail adresa [email protected], telefonski broj 042/ 215-777, fax 042/ 215-778, upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070037635, porezni broj: HR57881852421. Iznos temeljnog kapitala društva : 1.776.000,00 kuna, koji je uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Križanec Blanka, Križanec Tihomir, Lopac Biljana, Kušter Tihana. Osobe ovlaštene za zastupanje društva su direktor Biljana Lopac koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno te Mario Lopac i  FILIP KUŠTER prokuristi.

Popis maloprodajnih poslovnica KB-a nalazi se na mrežnoj stranici.

VAŠI PODACI

Informacije ili osobni podaci koje ste nam dostavili obrađuju se u skladu s politikama zaštite privatnosti. Prilikom korištenja ovom mrežnom stranicom, kao i prilikom naručivanja/kupovine proizvoda na bilo koji drugi način, suglasni ste s obradom tih informacija i podataka te izjavljujete da su sve navedene informacije i detalji točni i istiniti.

KORIŠTENJE  MREŽNOM STRANICOM/DRUŠTVENIM MREŽAMA

Pravo Korištenja Internetske stranice te društvenih mreža KB-a, osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke KB d.o.o. te prihvaća da tvrtka KB d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili društvenim mrežama. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama/društvenim mrežama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka KB d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu ili društvene mreže KB-a. Tvrtka KB d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan. Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke KB  d.o.o. mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku KB d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica ili društvenih mreža od strane krajnjeg korisnika. Tvrtka KB d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka KB d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje Tvrtka KB d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a KB d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku. Tvrtka KB d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Tvrtka KB d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka KB d.o.o.nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Bima internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke KB d.o.o. Korištenjem ovom mrežnom stranicom i društvenim mrežama te obavljanjem narudžbi suglasni ste s time da:

 • i. se koristite ovom mrežnom stranicom/društvenim mrežama isključivo za upite i pravno valjane narudžbe.
 • ii. ne izvršavate pogrešne ili lažne narudžbe. Ako opravdano smatramo da je izvršena takva vrsta
 • narudžbe, ovlašteni smo je otkazati i obavijestiti nadležne ustanove.
 • iii. nam pružite točne i istinite informacije o svojoj e-adresi, poštanskoj adresi i/ili kontaktnim podacima.

Također ste suglasni s tim da ove podatke možemo upotrijebiti kako bismo vam se obratili ako to bude potrebno zbog vaše narudžbe (vidi Politiku privatnosti). Ako nam ne pružite sve potrebne podatke, ne možemo obraditi vašu narudžbu.

Korištenjem ove internetske stranice, ili društvenih mreža, Korisnik se izričito slaže da je isključivo odgovoran za korištenje, tako da društvo KB d.o.o. ne jamči (I) za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (II) za točnost, pouzdanosti ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili roba dane preko ove internetske stranice.

Naručivanjem na ovoj mrežnoj stranici izjavljujete da ste stariji od 18 godina i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti odnosno da ste ovlaštena osoba pravne osobe ako je korisnik pravna osoba, te da imate zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.

DOSTUPNOST USLUGA

Usluga dostave za artikle ponuđene na ovoj mrežnoj stranici dostupna je za područje Republike Hrvatske i to sve prema pravilima i uvjetima dostavne službe koja obavlja usluge dostave proizvoda za KB.

NARUČIVANJE I KUPOVINA PROIZVODA

Izlaganje robe u online trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu već samo neobvezujući online katalog. Pritiskom na tipku „Naruči s obvezom plaćanja“, šaljete obvezujuću narudžbu za robu u košarici. Potvrda narudžbe izdaje se odmah po slanju narudžbe te ne predstavlja prihvat ugovora. Vašu narudžbu možemo prihvatiti slanjem prihvata narudžbe putem e-mail pošte ili na drugi način na koji ste izvršili narudžbu ili slanjem robe na adresu dostave.

Svi proizvodi ponuđeni na našoj internet stranici naručuju se putem formulara u elektronskom obliku.

Iznimno naručivanje proizvoda moguće je i putem društvenih mreža, telekomunikacijskim kanalima, ili putem mobilnih aplikacija za razmjenu poruka (WhatsApp, viber, messenger i tsl.). Međutim u konkretnom slučaju, mogu se naručiti isključivo oni proizvodi koji su ponuđeni i dostupni/raspoloživi na mrežnoj stranici Bima Hrvatska i to pod uvjetima i cijenama proizvoda navedenim na mrežnim stranicama u vrijeme narudžbe. U tom slučaju, narudžba Kupca je pravovaljana tek kada KB obavijesti Kupca da je prihvatio njegovu narudžbu. Nakon što KB prihvati predmetnu narudžbu, dostavlja Kupcu potvrdu o narudžbi zajedno s Općim uvjetima poslovanja.

Ostali proizvodi koji nisu dostupni/raspoloživi na mrežnoj stranici, mogu se naručiti/kupiti u maloprodajnim  trgovinama KB-a, i to prema raspoloživosti istih. KB nije dužan prihvatiti narudžbu proizvoda koji nisu dostupni i raspoloživi na mrežnoj stranici Bima Hrvatska. Nakon zaključivanja narudžbe kupac može odabrati jedan od tri navedena načina plaćanja u ovim Općim uvjetima. Nakon potvrde o uplati naručeni proizvodi šalju se kupcu na željenu adresu sa dostavnom službom. Svi prikupljeni podaci od kupca koriste se isključivo u svrhu što kvalitetnije i brže usluge isporuke naručene robe ili obavještavanja kupaca o novostima u našoj internet trgovini ili promjenama u načinu poslovanja.

Bima Hrvatska pokušava sa istaknutim slikama u internet trgovini što točnije prikazati ponuđene proizvode, a nazivom i opisima što točnije opisati proizvode i njihove karakteristike, međutim ne odgovara za manja odstupanja između dostavljenog proizvoda i fotografije istog, kao i u slučaju da se radi o očitoj grešci KB-a, a prosječnoj osobi je bilo lako uočljivo da se radi o grešci. Osobito se upozorava Kupce da su moguće odstupanja od boje proizvoda na fotografiji i samog proizvoda, a koja odstupanja su moguća zbog kuta slikanja, osvijetljenja, kao i da boja proizvoda na slici uopće ne odgovara boji samog proizvoda, već će u tom slučaju biti mjerodavan opis proizvoda ispod fotografije.

Načini plaćanja

Bima Hrvatska vam omogućuje kupovinu i plaćanje odabranih proizvoda u internet trgovini na sljedeće načine:

1. Plaćanje kreditnim karticama:   Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem najmodernijeg T-Com Pay Way servisa za plaćanje kreditnim karticama: American Express, Visa, MasterCard i Diners. Mogućnost plaćanja do 1 rate ukoliko ste korisnik American kartice, 12 rata za Diners kartice ili do 12 rata ukoliko ste korisnik Maestro ili Visa kartica po PBZ ili ZABA terminalu. Nudimo i plaćanje do 12 rata ZABA Mastercard te plaćanja Visa Premium karticama.

          


2. Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem):   Plaćanje pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe platite dostavljaču prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini odnosno iznos nije moguće platiti kreditnom karticom. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku u vrijeme dostave, zbog odsutnosti, dostavljač ostavlja obavijest o dospijeću pošiljke. Vrijedi za narudžbe do 999,90 kuna. U slučaju plaćanja pouzećem, naplaćuje se dodatak plaćanju u iznosu od 3,00 kune. Nije moguće plaćanje pouzećem proizvoda koji su izrađeni po specifikaciji potrošača tzv. personalizirani proizvodi. U slučaju jednostranog raskida ugovora , povrat sredstava vrši se bankovnim transferom. Za to su nam potrebni podaci o Vašem bankovnom računu.  Zadržavamo pravo izdati kupon u iznosu vraćene robe ako nisu pruženi podaci o bankovnom računu i nakon uzastopnih podsjetnika.

3. Plaćanje internet bankarstvom:   Na vašu e-mail adresu navedenu kod narudžbe, šalje se predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti iznos narudžbe. Uplatu nakon toga možete izvršiti korištenjem vašeg internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na Fini i sl. Nakon vidljive uplate u našem računovodstvu šaljemo naručene artikle na vašu adresu u predviđenim rokovima dostave.  Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane prodavatelja.

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

* ovi načini plaćanja vrijede isključivo za kupovinu putem web trgovine 

Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevne ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode...

 • Kuponi i popusti koje kupci ostvaruju se ne zbrajaju i ne vrijede za već snižene artikle.
 • Cijene i popusti nisu nužno jednaki na Bima Hrvatska i u maloprodajnim trgovinama.
 • Kuponi koje ostvare web kupci ne mogu relizirati u maloprodajnim trgovinama.

Sve istaknute cijene uz proizvode su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om, ali ne uključuju troškove dostave ili troškove povezane s odabirom načina plaćanja (npr. Plaćanje pouzećem) koji se troškovi potom dodaju na ukupnu cijenu. Cijene proizvoda i dostave izražene su u kunama.

Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe.Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Ako nismo u mogućnosti da Vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti. Bima Hrvatska oglašava se na društvenim mrežama i internet portalima (primjerice Njuškalo) te ne odgovoramo za greške u krivim cijenama ili slikama na tim mjestima na internetu.

Ukoliko kupac ipak zaprimi artikl po krivoj cijeni, Kupac se obvezuje nadoknaditi razliku cijene predmetnog proizvoda, te će ga Bima kontaktirati kupca oko povrat novca. Nismo dužni prodati Vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrda o isporuci) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Cijene se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku. Međutim, osim kako je prethodno navedeno, promjene neće utjecati na narudžbe za koje smo poslali Potvrdu o narudžbi. Dakle, proizvodi se kupuju i isporučuju po cijenama u vrijeme narudžbe od strane Kupca, bez obzir na datum isporuke istih. Nakon što ste odabrali sve artikle koje želite kupiti, bit će dodani u Vašu košaricu. Sljedeći je korak obrada narudžbe i izvršavanje uplate. U tu je svrhu potrebno slijediti korake postupka kupnje i navesti ili potvrditi tražene podatke u svakom koraku. Osim toga u postupku kupnje prije plaćanja možete mijenjati podatke o svojoj narudžbi. 

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevne ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode. Za naručivanje proizvoda isključivo su obvezujuće cijene proizvoda istaknute na našoj mrežnoj stranici. U tom smislu, ukoliko se na pojedinim stranicama ili društvenim mrežama pogrešno oglašavaju naši proizvodi po cijenama nižim od onih koje su navedene na mrežnoj stranici, mjerodavne i obvezujuće su isključivo cijene, akcije i popusti oni koji su objavljeni na našoj mrežnoj stranici, te KB nije dužan isporučiti proizvod kupcu po cijeni i uvjetima koji su navedeni na drugim stranicama osim službene mrežne stranice Bima Hrvatska.

Također, postoji mogućnost da pojedine treće osobe preuzmu slike naših proizvoda i s našim lopgom, te oglašavaju prodaju istih, međutim, za nastanak ugovornog osdnosa, isključivo su mjerodavni proizvodi, cijene i njihovi uvjeti objavljeni na službenim stranicama Bima Hrvatska, te se u tom smislu isključuje bilo kakva odgovornost KB-a.

Popusti - Akcije, kuponi, promocije

Popusti se obračunavaju na proizvode s redovnom cijenom. Popusti se ne zbrajaju i ne mogu se kombinirati s ostalim popustima, kuponima ni promocijama. Dakle, akcije, kuponi i promocije se ne zbrajaju i međusobno se isključuju. Na proizvode se obračunavaju isključivo popusti koji su navedeni na mrežnim stranicama Bima Hrvatska i to na proizvode koji su dostupni na mrežnoj stranici Bima Hrvatska

Na proizvode koji su dostupni u maloprodajnim trgovinama obračunavaju se popusti isključivo koji su navedeni u toj maloprodajnoj trgovini. Popust, akcija, promocije se obračunavaju automatski prilikom dodavanja proizvoda u košaricu. Ukoliko je na društvenim mrežama KB-a ili na drugim stranicama određen popust ili akcija za određene proizvode, isti nije mjerodavan na proizvode dostupne na mrežnoj stranici Bima Hrvatska, već je mjerodavan isključivo popust, akcija nas službenim stranicama Bima Hrvatska, te KB nije obvezan isporučiti proizvod po cijeni koja je navedena na drugim stranicama osim mrežne stranice Bima Hrvatska.

Bima poklon bonovi

Izdavatelj poklon bona je poduzeće KB d.o.o. sa sjedištem u Sračincu, 42209 Vilka Novaka 6. (u nastavku Izdavatelj). Ovim općim uvjetima poslovanja Izdavatelj određuje prava i obveze pri korištenju poklon bona. Ovi opći uvjeti obvezujući su za Izdavatelja kao i svakog Korisnika poklon bona pri korištenju poklon bona koje uključuje uplate sredstava za poklon bon kao sredstvo plaćanja pri kupnji.  Preuzimanjem poklon bona Korisnik prihvaća ove opće uvjete poslovanja.

Korištenje poklon bona:

 1. Poklon bon je sredstvo plaćanja u elektroničkom obliku, opremljen jedinstvenim identifikacijskim brojem (EAN kodom). Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s općim uvjetima obvezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u određenim poslovnicama Izdavatelja.

2. Izdavatelj poklon bona za koji se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u kunama je poduzeće KB d.o.o. sa sjedištem u Sračincu,  Vilka Novaka 6 u Sračincu.

3. Poklon bon može se koristiti isključivo putem web trgovine Bima Hrvatska (https://bima-shop.hr/)

4. Poklon bon s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo plaćanja.

5. Poklon bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.

6. Pri uplati sredstava na poklon bon, Korisniku se ne odobravaju dodatni popusti.

7. Najniži mogući iznos uplate na poklon bon je 100,00 kn.

8. Kupnja poklon bona nije moguća uz odgodu plaćanja ili plaćanje pouzećem.

9. Iznos na poklon bonu važeći je 6 mjeseci od datuma uplate iznosa, nakon proteka od 6 mjeseci od uplate nepotrošeni iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti.

10. Nije moguće zbrajanje i isplaćivanje kamata na uplaćeni iznos na poklon bonu.

11. Ukupan uplaćen iznos na poklon bonu nije moguće koristiti višekratno.

12. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu.

13. Obveza Izdavatelja poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos na poklon bon. U slučaju gubitka, krađe poklon bona ili oštećenja koje onemogućuje korištenje poklon bona, KB d.o.o. nije dužan isplatiti odštetu Korisniku poklon bona. Izdavatelj može odbiti poklon bon ako utvrdi da je poklon bon krivotvoren ili da je njegova valjanost istekla ili da je poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj. Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja poklon bona pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon bona. Obveza Izdavatelja poklon bona prestaje u trenutku kada ga Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu istekom valjanosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.

14. Realizacija poklon bona je moguća samo uz upisivanje koda na internet trgovini Bima Hrvatska.

15. Poklon bon ne može se koristiti za preprodaju.

16. Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon bonom te se smatra da je s istima upoznat.

17. Nakon vidljive uplate šaljemo vam kod Bima poklon bona s prigodnom porukom na vaš mail, telefon ili u inbox na društvenim mrežama. Poruku s Bima kodom zatim prosljeđujete dragoj osobi koja će ga iskoristiti na našoj stranici. Vrijedi za sve dostupne snižene i nesnižene artikle iz bilo koje kategorije artikla (igračke, posuđe, pokloni, dekoracije, Božićni asortiman, sport i rekreacija...).

18. Iznos dostave je uključen u ukupni iznos bona.

19. Poklon bonovi se mogu kombinirati pa tako dodavanjem u košaricu bonova, primjerice 200 i 100 kuna darujete jedinstveni poklon bon od 300 kuna. Poklon bon ne može se zamijeniti za gotovinu. "U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na poklon bonu, Korisnik poklon bona mora doplatiti razliku. Vrijednost kupnje ne može biti niža od vrijednosti iznosa na poklon bonu.  " U vrijednost bona je uključen PDV. 

Obveze imatelja poklon bona.

20. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon samo tako da upiše promotivni kod prilikom kreiranja narudžbe ispod odabira načina plaćanja. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na poklon bonu, Korisnik poklon bona mora doplatiti razliku. Vrijednost kupnje, ne može biti niža od vrijednosti iznosa na poklon bonu.

Izdavatelj KB d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta ili potpunu obustavu upotrebe poklon bona. U tom slučaju kupci će biti pravovremeno obaviješteni pismenim putem, na internet stranici ili putem e-maila.

Maloprodajne cijene

Cijena, posusti akcije i promocije maloprodajnih proizvoda određen je na proizvodima u maloprodajnim trgovinama.

Izjava o sigurnosti kod plaćanja

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

  
 

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem Interneta sljedeći jednostavne upute kako bi ispunili sve potrebne podatke te na kraju potvrdili narudžbu.

Pregledajte ponudu naših proizvoda, a odabrane proizvode jednostavno dodajte u košaricu klikom na zeleni gumb “DODAJ U KOŠARICU” koja se nalazi klikom kod svakog pojedinačnog proizvoda.

U svakom trenutku na vrhu stranice možete pratiti koliko proizvoda imate u košarici i  koji je ukupan iznos  dodanih proizvoda. Klikom na "PREGLEDAJ KOŠARICU" možete detaljno pregledati proizvode koje ste dodali u košaricu, promijeniti količinu naručenih proizvoda kao i  maknuti proizvode iz košarice.

Klikom na "DOVRŠI KUPNJU" u gornjem desnom kutu krećete u proces dovršetka kupovine koji se sastoji od tri koraka i u kojem ćete unijeti podatke za dostavu i podatke za plaćanje.

1. korak (Unos e-mail i lozinke) potvrde narudžbe  gdje morate ispuniti vašu email adresu zbog slanja potvrde narudžbe, te računa i obavijesti vezanih uz kupnju. Klikom na gumb “NASTAVI KAO GOST” otvara vam se 2. korak potvrde narudžbe (Podaci o dostavi) gdje trebate popuniti podatke za dostavu proizvoda i dostavu računa te kliknete "SLJEDEĆI KORAK"

“Sljedeći korak”  je 3. korak i zadnji gdje odabirete način plaćanja i potvrdu narudžbe klikom na gumb  “ZAVRŠI KUPOVINU” s kojim ste završili proces naručivanja i više ne možete dodavati u košaricu proizvode. Na ekranu će vam se ispisati poruka zahvale, a također ćete primit i e-mail potvrdu o zaprimljenoj narudžbi.

U svakom od ova 3 koraka možete dodati još proizvoda u košaricu pritiskom na gumb “DODAJ JOŠ PROIZVODA” u lijevom donjem kutu, ali samo prije nego kliknete gumb “Kreiraj narudžbu”. Obavijestit ćemo vas putem e-pošte da je narudžba prihvaćena i poslana („Potvrda o dostavi”). Uz Potvrdu o dostavi biti će priložena elektronička potvrda s podacima vaše narudžbe (“E-potvrda”). U slučaju da niste primili potvrdu narudžbe molimo Vas da prije kontaktiranja KB-a na dolje naznačeni kontakt provijerite neželjenu poštu.

Kupnju nije moguće dovršiti bez označavanja kućice "Slažem se s Općim uvjetima poslovanja" čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja“.

U svakom od ova 3 koraka možete dodati još proizvoda u košaricu pritiskom na gumb “DODAJ JOŠ PROIZVODA” u lijevom donjem kutu, ali samo prije nego kliknete gumb “Kreiraj narudžbu”. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte [email protected]

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata narudžbe , a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od dana kada je uplata Kupca vidljiva na računu KB-a, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem. Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata narudžbe kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji. Iznimnno, do zaključenja ugovornog odnosa između KB i kupca neće doći, ukoliko se U slučaju da proizvod za koji je Kupcu dana potvrda narudžbe se naknadno uspostavi da nije dostupan/raspoloživ, ugovor o kupoprodaji se automatski raskida, te će KB postupiti na način kako je opisan u točci DOSTUPNOST PROIZVODA.

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe E-mailom ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

DOSTUPNOST PROIZVODA

Sve narudžbe proizvoda ovise o dostupnosti proizvoda na skladištu KB-a. Naime, u pojedinačnim slučajevima, moguće je da zbog velike potražnje za pojedinim proizvodima, kao i zbog kao i zbog toga jer stanje zaliha proizvoda nije ažurirano zbog izvršenih narudžbi izvan radnog vremena, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani.

U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe E-mailom ili telefonom ili na drugi način na koji je izvršena narudžba, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost te se zaključeni ugovor automatski raskida. U tom slučaju, Prodavatelj može putem ostavljenog kontakta Kupca obavijestiti istog o ponovnoj dostupnosti predmetnog proizvoda. U slučaju da je Kupac izvršio plaćanje proizvoda po izvršenoj narudžbi, KB će Kupcu izvršiti povrat novca na način i u rokovima kako je to određeno u slučajevima jednostranog raskida od strane Kupca.

ODBIJANJE OBRADE NARUDŽBE

Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg proizvoda s ove mrežne stranice u bilo kojem trenutku, kao i uklanjanja ili izmjene materijala ili sadržaja iste. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o narudžbi. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku, te će Kupac o tome biti obaviješten na način na koji je izvršio narudžbu proizvoda.

Ne odgovaramo Vama ni bilo kojoj trećoj strani za uklanjanje bilo kojeg proizvoda s ove mrežne stranice, niti za uklanjanje ili izmjenu materijala ili sadržaj s mrežne stranice, niti za prekid obrade narudžbe nakon što smo poslali Potvrdu o narudžbi. Također, KB zadržava pravo da odbije prihvatiti narudžbu Kupca i isporučiti proizvod Kupcu, kao i jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji ukoliko je Kupcu već poslana potvrda o narudžbi, osobito u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko postoji sumnja da se radi o zlouporabi prava od strane Kupca,
 • ukoliko postoji sumnja da je Kupac neistinito prikazao podatke potrebne za zaključenje Ugovora, osobito ako KB utvrdi da je Kupac lažno prikazao svoje osobne podatke,
 • ukoliko se radi o Kupcu koji je ranije zlouporabljavo svoja prava, a osobito ako je odbijao preuzeti dostavljeni proizvod
 • i u drugim slučajevima kada KB ocijeni da prihvaćanjem narudžbe od strane Kupca bi KB-u bila pričinjena šteta.

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

1. OPĆENITE ODREDBE

Predmet ovog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka (dalje: Pravilnik) je zaštita osobnih podataka pojedinaca.

Korištenjem proizvoda i usluga KB-a, pristupanjem mrežnoj stranici bima-shop.hr (dalje u nastavku: Bima Hrvatska), registracijom pojedinaca na mrežnoj stranici Bima Hrvatska, naručivanjem proizvoda KB-a putem web trgovine ili društvenih mreža, mobilnih aplikacija za razmjenu poruka, telekomunikacijskim putem, te zasnivanjem ugovornog odnosa sa KB-om, KB-povjeravate svoje osobne podatke, a ovaj Pravilnik opisuje koje podatke KB može prikupljati, na koji način se obrađuju, u koje svrhe se upotrebljavaju, kao i koja su prava pojedinaca povezana s njihovim osobnim podacima.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka moguće je da će dosadašnji korisnici dobiti od nas mail kojim tražimo od Vas da potvrdite svoju suglasnost na primanje obavijesti od nas putem pošte, telefona, sms porukom, putem mobilnih aplikacija za razmjenu poruka, društvenih mreža ili e-porukom i to iz razloga jer ne možemo potvrditi ili iz arhive pronaći točno način na koji ste nam Vašu adresu dali. Stoga Vas molimo da ukoliko želite da i dalje primate od nas marketinške obavijesti tada ćete trebati jasno i nedvojbeno za isto dati nam i privolu jer u suprotnom nećemo biti u mogućnosti daljnje Vas o istom obavještavati.

2. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Trgovačko društvo KB d.o.o., Sračinec, Vilka Novaka 6, OIB: 57881852421 (dalje: KB) voditelj je obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Kontakt podaci putem kojih Ispitanik ostvaruje svoja prava iz ovog pravilnika su putem e-mail adrese [email protected] ili osobno na adresu sjedišta voditelja obrade.

3. KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka su: Goran Peremin.

Ako kao korisnik imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti na e-adresu našega službenika za zaštitu osobnih podataka mailom: [email protected]______ili poštom na adresu KB-a pri čemu naslovite pismeno n/r službenika za zaštitu osobnih podataka___042 215 766___.

4. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA I VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

4.1. SVRHA PRIKUPLJANJA/OBRADE OSOBNIH PODATAKA

KB d.o.o. kao voditelj obrade osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, dostave proizvoda izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica za što je pravna osnova određena člankom 6. stavkom 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,te nadalje obrađuje osobne podatke radi evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja za što je osnova određena člankom 6. stavkom 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka jer obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa poboljšanja poslovanja i prilagođavanja proizvodnje prepoznavanja potreba tržišta,zatim prikuplja i obrađuje osobne podatke radi ispunjenja zakonskih obveza KB-a kao npr. Zakonu o PDV-u, Pravilniku o PDV-u, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj prodaji, Zakon o zaštiti potrošača itd.,a u posebnim slučajevima ukoliko ste nam za to dali valjanu privolu tada Vaše kontaktne podatke možemo koristiti i za potrebe izravnog marketinga za što je pravna osnova određena člankom 6. točka 1.točka a ) Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Nadalje, KB prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice Bima Hrvatska u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici Bima Hrvatska, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualna te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

KB prikuplja i obrađuje osobne podatke Pretplatnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Bima Hrvatska Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice Bima Hrvatska nije dizajniran tako da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Također, podaci koje ste naveli u okviru narudžbe mogu se koristiti za to da se kontrolira postoji li atipični postupak narudžbe (npr. istodobna narudžba velike količine robe na identičnu adresu uz korištenje različitih korisničkih računa) ili da je Korisnik dao lažne osobne podatke ili postoji sumnja da zloupotrebljava prava koja ima sukladno Zakonu. Za poduzimanje takve kontrole u biti za nas postoji opravdani interes. Pravna osnova za obradu je čl. 6 st. 1 točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

4.2. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

Prilikom registracije osobe za Kupca Bima Hrvatska Internet stranice, KB će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj i lozinka.

Kupac također potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka kad označi da se slaže s Općim uvjetima poslovanja. Prilikom registracije moguće je pretplatiti se na obavijesti Bima Hrvatska Internet stranice, te će se ti podaci proslijediti u vanjski sustav za slanje obavijesti. Pretplata na obavijesti nije obavezna te ovisi osobi koja se registrira.

Osim ovih podataka prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu bima-shop.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Naime, prilikom svakog pristupa na web stranice/aplikacije dotični internet pretraživač Vašeg dotičnoga finalnoga uređaja šalje informacije na našu web stranicu/aplikaciju, gdje se one privremeno pohranjuju u datotekama protokola, takozvanim Log datotekama. Setovi podataka koji su pri tome pohranjeni sadrže sljedeće podatke, koji se pohranjuju do automatskoga brisanja: datum i vrijeme preuzimanja, ime pristupljene stranice, IP adresa upitanog uređaja, referentni URL (URL podrijetla, odakle si došao(-la) na naše web stranice), prenijeta količina podataka, vrijeme učitavanja, kao i informacije o proizvodu i verziji korištenog pretraživača kao i ime Vašeg Access providera. Pravna osnova za obradu IP adrese je članak 6 stavak 1 točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš opravdani interes rezultira iz jamstva nesmetanoga uspostavljanja veze, jamstva komfornog korištenja naše web stranice/aplikacije, procjene sigurnosti i stabilnosti sustava. Neposredni zaključak o Vašem identitetu nije moguć pomoću pohranjenih informacija. Podaci se pohranjuju i automatski brišu pri postizanju prije toga navedenih svrha. Fiksni rokovi za brisanje određuju se prema kriteriju nužnosti.

Za našu web stranicu/aplikaciju koristimo tzv. Cookies. O kojem se procesu točno radi i koje podatke za to koristimo, pojedinačno se obrazlaže u nastavku u poglavlju naziva Politika kolačića. Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Pretplatnika. Ako Kupac odnosno Pretplatnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. 

KB preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice Bima Hrvatska. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Dakle, ako se registrirate na našoj web stranici/aplikaciji i/ili s nama zaključite neki drugi ugovor, pošaljete narudžbu proizvoda, radi zaključivanja, provođenja ili otkazivanja/raskida ugovora obrađujemo neophodne podatke. U to spadaju:

 • ime, prezime
 • adresa računa i adresa isporuke proizvoda
 • adresa elektronske pošte
 • podaci za izdavanje računa i plaćanje
 • datum rođenja
 • broj telefona/mobitela
 • broj transakcijskog računa (tekući ili žiro) radi izvršavanja povrata novaca kada Kupac ostvaruje pravo na isto

Pravna osnova za to je članak 6 stavak 1 točke a) i b) Opće uredbe o zaštiti podataka, tj. Vi nam na raspolaganje stavljate podatke na osnovi dotičnoga ugovornog odnosa (npr. vođenje računa klijenta/korisničkog računa, odvijanje kupoprodajnog ugovora) između Vas i nas. Za obradu adrese Vaše elektronske pošte u slučaju kupnje preko naše web stranice/aplikacija, uz to smo obvezni na osnovi zakonskih unaprijed zadanih parametara morati poslati elektronsku potvrdu narudžbe (članak 6 stavak 1 točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka).

5. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici Bima Hrvatska, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Pretplatnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici Bima Hrvatska te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] ili odjavom s liste pretplatnike klikom na poveznicu za odjavu koja je dostupna u svakoj obavijesti koja se šalje pretplatniku.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama, te plaćanja pouzećem

KB ne prikuplja osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. KB koristi osobne podatke koji se nalaze unutar HT PayWay sustava zbog naplate i provjere narudžbi koje su plaćene karticom. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane HT Pay Way na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. (https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/privole)

Ukoliko bi se prikupljale i obrađivali određeni osobni podaci kod plaćanja proizvoda, tada se isti ovisno o vrsti plaćanja prosljeđuju trećoj osobi (npr. kod plaćanja kreditnom karticom Vašem ponuđaču kreditne kartice). Pravna osnova za ovu obradu podataka je čl. 6 st. 1 točka a), čl. 6 st. 1 točka b), Opće uredbe o zaštiti podataka kao i čl. 6 st. 1 točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako plaćate pouzećem, Vaši se podaci o isporuci i plaćanju radi transfera i prihvaćanja plaćanja prosljeđuju našem dotičnom partneru za dostavu.

6. S KOJIM PRIMATELJIMA KB DIJELI OSOBNE PODATKE

KB neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Pretplatnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točci i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa KB d.o.o. sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što se dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, pravne osobe koje pružaju usluge web marketinga i sl., sa kojima pažljivo utvrđujemo i obujam i pitanje zaštite osobnih podataka kroz ugovorne odnose.

KB d.o.o može navedene podatke davati trećim osobama u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i društva KB d.o.o te sprječavanje eventualnih zlouporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika, za što je pravna osnova legitiman interes voditelja obrade opisan člankom 6. stavkom 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dakle, KB će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen. Na sljedećim stranicama možete pročitati više o pravilima privatnosti koja se odnose na dostavljačke službe koje vrše uslugu distribuciju robe za Kupce:

Pravila privatnosti dostavnih službi

GLS(General Logistics Systems Croatia d.o.o.) pravila privatnosti se nalaze na sljedećem linku: https://gls-group.eu/HR/hr/zastita-osobnih

DPD pravila privatnosti se nalaze na sljedećem linku: https://www.dpd.com/hr/hr/zastita-podataka/

Hrvatska pošta d.d. pravila privatnosti se nalaze na sljedećem linku: https://www.posta.hr/hr/pomoc-i-podrska/zastita-privatnosti/6436

Također, moguće je da KB zaključi ugovore i s drugim dostavnim službama, te se u tom smislu Kupci upućuju na pravila privatnosti dostavne službe koja u datom trenutku obavlja isporuku proizvoda za KB.

Pružateljem usluge za slanje newsletter kampanji. Osobni podaci će se podijeliti sa sustavom za slanje newsletter kampanji samo ako kupac označi da želi primati obavijesti o ponudama, akcijama i promotivnim materijalima. Za slanje newsletter kampanji koristimo sustav Sendinblue, a ovo su njihova Pravila privatnosti: ____https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/______.

Svi podaci o narudžbama, proizvodima te osobni podaci koje korisnici unose na Bima Hrvatska web stranici se spremaju na serverima tvrtke Cratis d.o.o. s kojom KB ima zaključen ugovor i potpisanu izjavu o povjerljivosti.

7. DRUŠTVENE MREŽE I MOBILNE APLIKACIJE ZA RAZMJENU PORUKA

Na osnovi članka 6 stavka 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka na našoj web stranici primjenjujemo Social Plug-ins društvenih mreža Facebook i Twitter, kako bismo naše poduzeće učinili poznatijim. Promidžbena svrha koja se iza toga krije može se smatrati opravdanim interesom u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Odgovornost za režim rada sukladno zaštiti podataka mora se jamčiti preko njihovih dotičnih ponuđača. Svrhu i obujam prikupljanja podataka i drugu obradu i korištenje podataka od strane dotičnih ponuđača kao i Vaša prava koja se na to odnose i mogućnosti namještanja radi zaštite Vaše privatne sfere uzmite iz dotičnih napomena za zaštitu podataka ponuđača, čiji link navodimo u nastavku.

Dakle, korisnici se također mogu prijaviti na mrežnu stranicu Bima Hrvatska radi naručivanja/kupovine proizvoda putem društvenih mreža, te se u tom smislu Korisnici upućuju na pravila privatnosti istih. Naime,  tvrtka Facebook Ireland Inc. U čiji grupaciji se nalaze Facebook, Facebook messenger, Instagram, Whatsapp, samostalno prikuplja podatke. Svrha i obujam prikupljanja podataka od strane Facebook Messenger-a kao i tamošnja dalja obrada i korištenje Vaših podataka, te također Vaša prava koja se na to odnose i mogućnosti namještanja radi zaštite Vaše privatne sfere pročitajte u napomeni za zaštitu podataka Facebook Messenger-a.

Stoga Vas upućujemo na pravila privatnosti Facebook grupacije, dok Facebook Messenger napomene o zaštiti podataka naći ćete ovdje : https://www.facebook.com/policy.php .

8. RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODACI BITI POHRANJENI

KB pohranjuje osobne podatke Kupaca i Pretplatnika Internet stranice Bima Hrvatska koji su registrirani na stranici Bima Hrvatska ili koji su dali privolu za obradu podataka u markentiške svrhe do trenutka kad ih kupac želi izbrisati, odnosno do kada ne povuče svoju privolu. Internet stranica bima-shop.hr omogućuje ispis i brisanje podataka koje posjeduje o nekom kupcu, osim ako postoji zakonska prepreka. U tom slučaju kupac će biti obaviješten o zakonskim preprekama zbog kojih nije moguće obrisati podatke.

Ostali podaci Kupaca, koji su prikupljeni za odvijanje ugovora čuvaju se 12 mjeseci, odnosno  do isteka zakonskih odnosno mogućih ugovornih prava jamstva i garancije. Po isteku ovoga roka čuvamo informacije ugovornog odnosa koje su neophodne prema Trgovinskom i poreznom zakonu na određene vremenske periode. U ovom periodu podatke iznova obrađuje samo Financijska uprava za slučaj kontrole.

9. POHRANA OSOBNIH PODATAKA

KB d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjene osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe KB d.o.o.

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Pretplatnika i KB d.o.o. odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka KB d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako KB provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Bima Hrvatska te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

KB d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a  najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika koliko je to potrebno za svrhe predviđene posebnim zakonskim propisima, za vrijeme trajanja ugovora,  (npr. podatke o financijskim transakcijama temeljem zakona o računovodstvu čuvamo 11 godina). Ili do opoziva prava na korištenje kada je to želja ispitanika a isto se ne kosi sa zakonskim propisima.

KB d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

10. INFORMACIJE VEZANE ZA VAŠA PRAVA

U skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti podataka pripadaju Vam sljedeća prava:

 • pravo na pristup/informacije o Vašim osobnim podacima koje smo pohranili

te pravo na traženje ispravka, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka

Kupac i Pretplatnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na Profil gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s KB.

Kupac i Pretplatnik mogu zatražiti i dobiti od KB cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: [email protected]

 • Kupac i Pretplatnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti putem internet stranice bima-shop.hr ili zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Bima Hrvatska putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.
 • pravo na prigovor na obradu podataka za razloge iz našeg vlastitog legitimnog interesa, javnog interesa, ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uvjerljivi, opravdani razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada provodi u svrhu potvrde, primjene ili obrane pravnih zahtjeva. Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.
 • pravo na prijenos podataka
 • pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • možete u bilo kojem trenutku s budućim učinkom opozvati Vašu privolu vezanu uz prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka.

Za svako od ovih Vaših prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na mail: [email protected]

Naš odgovor dobiti ćete najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

11. OPOZIV PRIVOLA

Privole koje su pojedinci dali za kontaktiranje i druge svrhe, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje podataka, vrijede do opoziva, a pojedinac ih može opozvati u bilo kojem trenutku pisanim putem na adresu sjedišta voditelja obrade ili putem e-mail adrese: [email protected] .

12. IZMJENE PRAVILNIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ovaj Pravilnik o Zaštiti osobnih podataka, KB može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na bima-shop Internet stranici. Zato poziva Kupce i Pretplatnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti. Ako se Kupac ili Pretplatnik ne slaže s ovim Pravilnikom, upućujemo Kupca i Pretplatnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu Bima Hrvatska.

Izmjena Pravilnika stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Bima Hrvatska

Nastavak uporabe Internetske stranice Bima Hrvatska od strane Kupca i Pretplatnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Pretplatnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

13. POLITIKA KOLAČIĆA

Prema zakonu Europske unije, KB d.o.o. obavještava korisnike da web stranica https://bima-shop.hr/ koristi kolačiće (Cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Bima Hrvatska Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica bima-shop.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

- Privremeni kolačići (Session cookies)  - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

- Trajni kolačići (Persistent cookies) -  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Bima Hrvatska koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete Bima Hrvatska.

- Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

- Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).

- Korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za otkrivanje zloupotreba autentičnosti, ograničenog trajanja- koristimo ih za obradu informacija koje nam omogućuju sigurnost naših proizvoda te za utvrđivanje prevare i zloupotrebe;

- Kolačiće multimedijskih sadržaja, kao što su kolačići za flash player, za vrijeme trajanja pregleda stranice;

- Kolačiće omogućavanja učitavanja, tijekom trajanja pregleda stranice - koristimo ih da bismo zapamtili informacije koje nam dajete, na primjer kada dodate proizvode u košaricu na našem web-mjestu, te podatke pohranjujemo u kolačić kako bismo mogli zapamtiti te podatke;

- Trajne kolačiće za prilagodbu korisničkog sučelja za vrijeme trajanja pregleda stranice (ili malo duže) - kolačiće koristimo da bi vam omogućili davanje povratnih informacija na web-mjestu;

- Kolačiće trećih strana za dijeljenje dodataka društvenih mreža za prijavljene članove društvene mreže - neka naša web-mjesta uključuju kolačiće društvenih medija, uključujući one koji korisnicima koji su prijavljeni na društvenu mrežu omogućuju dijeljenje sadržaja preko te mreže.

To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

Uz navedene kolačiće koristimo i:

1. kolačiće dodataka društvenih mreža namijenjene praćenju;

2. promidžbene kolačiće trećih strana - upotrebljavamo kolačiće za prikupljanje podataka o vašoj aktivnosti na mreži i prepoznavanju vaših interesa tako da vam možemo prikazati oglase koji bi vas mogli najviše zanimati. Primanje oglasa utemeljenih na interesima koje vam šaljemo možete i otkazati, kao što je opisano u našim Pravilima privatnosti. Također, upotrebljavamo kolačiće da bi zabilježili, primjerice, koliko je posjetitelja kliknulo na oglas i koje ste oglase vidjeli tako da vam se više puta ne prikazuju isti.

3. analitičke kolačiće - koristimo kolačiće prve i treće strane te druge identifikatore za prikupljanje podataka o upotrebi i performansama, na primjer: možemo ih koristiti za brojanje jedinstvenih posjetitelja na nekom web-mjestu ili servisu te za razvoj drugih statistika o radu naših web-mjesta i proizvoda ili da bi saznali kakve su performanse naših proizvoda da bi ih mogli poboljšati (na primjer, kolačiće koristimo da bismo prikupili podatke koji pomažu u raspodjeli opterećenja). To omogućuje da naša web-mjesta mogu funkcionirati.

Važno je napomenuti i da neki videozapisi ugrađeni na naše stranice upotrebljavaju kolačić za anonimno prikupljanje statistika o tome kako ste došli i videozapise koje ste posjetili.

Omogućavanje ovih kolačića nije strogo potrebno za web stranicu, ali će vam pružiti bolji doživljaj pregledavanja.

Možete izbrisati ili blokirati te kolačiće, ali ako to činite, neke značajke ove web stranice možda neće funkcionirati.

Informacije vezane uz kolačiće se ne koriste da bi vas osobno identificirali, a podaci o uzorcima potpuno su pod našom kontrolom.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Kako možete kontrolirati kolačiće? Kolačiće možete kontrolirati prema želji ovdje.

Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

Kako obrisati kolačiće?

Većina kolačića lako se može obrisati, no napominjemo Vam kako bi brisanje ili blokiranje svih kolačića moglo imati negativan utjecaj na korištenje stranice.

Odlučite li se ipak obrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internetskog preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika za pomoć).
 

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim web adresama:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.com/hr

www.aboutads.info/choices

Uz navedeno od velike pomoći mogu vam biti i sljedeće web stranice:

European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)

Internet Advertising Bureau (US)

Internet Advertising Bureau (EU)

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari (Desktop)

Safari (Mobile)

Android Browser

Opera

Opera Mobile

Ponovno reguliranje i kontroliranje kolačića

Svakim posjetom naše web stranice možete se odlučiti na ponovno/reguliranje i kontroliranje kolačića te ih u svakom trenutku možete obrisati i/ili izmijeniti. ovdje.

Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju KB d.o.o. da osigura rad svih funkcija internetskog portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ako na stranicama ne pristajete dati privolu ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne. Navedeno omogućava KB d.o.o. da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je  ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik  navedeno omogući - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama računalu korisnika.

Kako se kolačići (Cookies) pohranjuju, korisnik iste može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, KB d.o.o. mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića - eng. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. KB d.o.o. je obvezan prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Osim osobnih podataka, KB d.o.o. može od korisnika zatražiti i privolu i za druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje KB d.o.o. omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka KB d.o.o. saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

Izjava o privatnosti

Bima Hrvatska i KB d.o.o se obavezuju pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici KB d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

KB d.o.o.(u daljnjem tekstu KB) kao pružatelj usluga Internetske stranice Bima Hrvatska (u daljnjem tekstu Bima Hrvatska) pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca, a posebno Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). U daljnjem tekstu će biti  opisano kako voditelj obrade KB d.o.o. Sračinec, Vilka Novaka 6, obrađuje osobne podatke.

Molimo sve Kupce Internet stranice Bima Hrvatska, ali i primatelje obavijesti o proizvodima i akcijama (u daljnjem tekstu Pretplatnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke KB prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, koja su vaša prava vezana za pristup osobnim podacima, njihov ispravak i brisanje te koje je vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Pretplatnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected]

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom Pretplatnika na primanje obavijesti o proizvodima i akcijama Bima Hrvatska, Kupac odnosno Pretplatnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.Svi podaci o narudžbama, proizvodima te osobni podaci koje korisnici unose na Bima Hrvatska web stranici se spremaju na serverima tvrtke Cratis d.o.o.

Izvješće o povredi osobnih podataka možete pronaći OVDJE!

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Pretplatnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na Profil gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s KB.
Kupac i Pretplatnik mogu zatražiti i dobiti od KB cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: [email protected]

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Pretplatnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti putem internet stranice Bima Hrvatskaili zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Bima Hrvatska putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Potvrda o zaprimanju prigovora.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Pretplatnika i KB d.o.o. odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka KB d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako KB provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice bima. te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Uvjeti dostave i isporuke

Dostava: Dostava naručene robe odnosno paketa vrši se do ulaza u stambeni objekt željene adrese (izuzev nekih otoka gdje dostavljamo u POLAZIŠNU TRAJEKTNU LUKU - Biševo, Drvenik Veli i Mali, Ist, Iž, Ilovik, Koločep, Kaprije, Krapanj, Lastovo, Lopud,  Molat, Olib, Ošiljak, Premuda, Prvić, Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Vele i Male Srakane, Susak, Sv. Andrija, Šipan, Unije, Vrgada, Zlarin, Zverinac, Žirje). Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta odnosno dostave. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju robe, odnosno izvršenoj dostavi.

Rok dostave: Dostavna služba izvršit će dostavu u roku od 2 do 4 radna dana (najkasnije 30 radnih dana) od preuzimanja robe u skladištu, osim u slučaju vikenda ili praznika, kada se dostava pomiče na sljedeći radni dan. Radni dani Bima Hrvatska su od ponedjeljka do petka. Izuzetak su artikli koje trenutno nemamo na lageru, ali o dužim čekanjima kupci su obaviješteni. Duže vrijeme dostave vrijedi za otoke gdje se dostava vrši prema rasporedu dostavne službe. Detalje za vrijeme dostave na otoke možete vidjeti na službenim stranicama dostavljača. Na vaš zahtjev u narudžbi, šaljemo vam kod za praćenje, kako bi u svakom trenutku mogli provjeriti status vaše pošiljke na službenim stranicama dostavljača.

Cijena dostave: Za dostavu naručene robe naplaćuje se osnovni iznos dostave u iznosu od 35 kuna. U cijenu dostave obračunat je PDV.

Iznad 1000 kuna dostava je besplatna. (1000 kuna mora biti ukupni iznos svih artikala, znači bez iznosa dostave kako bi kupac ostvario besplatnu dostavu).

Dodaci na osnovni iznos dostave:

* Dodatak za plaćanje pouzećem: 3 kune

*Za određeni broj artikala koji su predimenzionirani ili prekomjerne težine naplaćuje se dodatni iznos dostave za svaki takav artikl (najčešće 3 kune po artiklu - tanjuri, pješčanici, tobogani...). Također, zbog udaljenosti mjesta dostave (neka otočna mjesta) naplaćuje se viša dostava. Svaki kupac prilikom dodavanja u košaricu ili upisivanjem poštanskog broja u realnom vremenu vidi dodatne iznose dostave.

Dostava je unutar 2 - 4 radna dana (najkasnije 30 radnih dana). DPD  dostavna služba ne dostavljaja paket subotom i nedjeljom. Prvi radni dan je dan nakon kreiranja narudžbe.

Dostava se isključivo obavlja radnim danom od ponedjeljka do petka u radnom vremenu dostavne službe. Okvirni rok isporuke je oko 5 radna dana,  a koji rok teče na način kako je to određeno u točci - PROCES NARUDŽBE, a najkasnije do 30 radnih dana od preuzimanja robe u skladištu, osim u slučaju vikenda ili praznika, kada se dostava pomiče na sljedeći radni dan. Izuzetak je dostava proizvoda koji trenutno nisu dostupni na skladištu KB-a, o čemu će Kupci biti obaviješteni.

U rokove isporuke pošiljke ne uračunava se:

1. dan slanja pošiljke od strane KB-a,

2. vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja,

3. vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu ili kvara dostavnog vozila nastalog bez krivnje KB-a,

4. neradni dani i dani kada se ne obavlja uručenje pošiljaka od strane dostavne službe,

5. Vrijeme kašnjenja zbog izmjene adrese dostave od Kupca nakon slanja pošiljke,

6. U slučaju da dostavna služba preusmjeri pošiljku na krivi deponij.

Ovisno o tome koja dostavna služba vrši dostavu proizvoda KB-a, dostavna služba može Kupcu uputiti kod za praćenje pošiljke kako bi Kupac u svakom trenutku mogao provjeriti status pošiljke na službenim stranicama dostavljača. Za KB dostavu proizvoda vrše slijedeće dostavne službe: DPD dostavna služba. KB je ovlašten angažirati i drugu dostavnu službu od one koja je navedena u ovim Općim uvjetima, u kojem slučaju će Kupac biti obaviješten putem koje dostavne službe će mu biti uručena pošiljka.

Budući da se dostava proizvoda vrši putem treći osoba, na uvjete i način dostave, kao i na cijene dostave primjenjuju se Opći uvjeti dostavne službe koja vrši dostavu proizvoda, te se u tom smislu Kupca upućuje na Opće uvjete dostavne službe i to:

Za GLS - https://gls-group.eu/HR/hr/odredbe-uvjeti,

Za DPD - https://www.dpd.com/hr/hr/podrska/uvjeti-prijevoza/

Za Hrvatsku poštu-https://www.posta.hr/pravilnici-i-cjenici-271/271

Pojedine dostavne službe ne dostavlja pakete na sve otoke u Hrvatskoj, nego se dostava vrši putem Hrvatske pošte. Cijena takvih pošiljaka iznosi 50 kuna. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, djelatnici web shopa dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo prilikom kupovine proizvoda.

Dan prije planirane dostave ili na dan dostave, dostavna služba može kupcu poslati SMS poruku ili e-mail, u kojem se obavještava o okvirnom terminu dostave. Ukoliko vam predloženi termin ne odgovara potrebno je sukladno obavijesti dostavne službe ugovoriti novi termin dostave na kontakte navedene u primljenoj obavijesti. U suprotnom ako novi termin dostave nije ugovoren a primatelj nije zatečen u dogovoreno vrijeme na dogovorenoj adresi svaki novi pokušaj dostave podliježe dodatnoj naplati. Pošiljka se može zadržati na skladištu dostavljača do 5 dana bez dodatnih troškova. Po isteku tog roka svaki dodatni pokušaj dostave se naplaćuje.

KB obavještava da je rok dostave samo predviđeni rok dostave, te da može doći do kašnjenja zbog nepredviđenih okolnosti, više sile, ili zone dostave, ili okolnosti koje su na strani dostavne službe ili drugih trećih osoba te se u tom slučaju isključuje bilo kakva naša odgovornost.

Ukoliko Kupcu nije bilo moguće uručiti pošiljku iz razloga jer isti ju je “odbio preuzeti” ili jer nije zatečen na mjestu dostave u dogovoreno vrijeme, svaki dodatni pokušaj dostave se posebno naplaćuje Kupcu prema cijeni dostave iste, te KB nije dužan isporučiti pošiljku Kupcu prije nego Kupac podmiri takve troškove. Ukoliko KB isporuči takvu pošiljku i prije nego su podmireni takvi troškovi dostave, Kupca će se tereteti s iznosom ponovljene dostave.

Posebni uvjeti dostave: DPD dostavna služba koja je ovlaštena za distribuciju paketa Bima Hrvatska ne dostavljaja pakete na sve otoke u Hrvatskoj, nego se dostava vrši putem Hrvatske pošte. Cijena takvih pošiljaka iznosi 70 kuna. Popis svih otoka na koje GSL ne dostavlja pronađite OVDJE! 

Obavještavamo Vas kako uslijed novih ograničenja partnera, koji izvršava dostavu u 2. zonu isporuke (na najmanje otoke), vrijede nova ograničenja u isporuci. Na spomenuto je područje moguće poslati paket maksimalne težine do 10 kg umjesto dosadašnjih 20 kg. Sva ostala ograničenja ostaju ista kao i do sada. U nastavku Vam dostavljamo popis svih poštanskih brojeva na koje se navedena promjena odnosi.

Za narudžbe iznad 1 000 kuna kupac mora unaprijed platiti cjelokupni iznos ili 150 kuna depozita koji se kod plaćanja artikla odbija od ukupnog iznosa narudžbe. Za narudžbe iznad 2 000 kuna taj depozit iznosi 300 kuna, a za narudžbe iznad 3 000 kuna - 500 kuna.

Pakiranje: Bima Hrvatska obavezuje se slati nove, neoštećene i tvornički upakirane proizvode. Svi proizvodi biti će upakirani u dodatnu transportnu kutiju kako se prilikom transporta i manipulacije ne bi mogli oštetiti. Kupac je dužan  provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati. Kupac ima pravo  odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili ako je kutija otvorena i nije zatvorena sa originalnom trakom.  

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Bima Hrvatska obavezuje se slati nove, neoštećene i tvornički upakirane proizvode. Kupac je dužan  provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati pismenim putem upisom oštećenja na dokument dostavnicu dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno, ili odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac ima pravo  odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili ako je kutija otvorena i nije zatvorena sa originalnom trakom.  Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Za potrebe ovih Uvjeta, „dostava” se smatra izvršenom ili se narudžba smatra „dostavljenom” čim vi ili treća strana koju ste naveli za preuzimanje proizvoda stekne fizički posjed robe, što se dokazuje potpisivanjem potvrde o primitku narudžbe na navedenoj adresi isporuke. Kupac je dužan pošiljku preuzeti i odmah pregledati pred dostavljačem. Naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave su isključene.

NEMOGUĆNOST DOSTAVE

Ako unutar 30 dana od datuma dostupnosti narudžbe za dostavu nije bilo moguće izvršiti dostavu iz razloga za koje mi nismo odgovorni, pretpostavit ćemo da želite raskinuti Ugovor te ćemo ga poništiti. Kao rezultat raskida Ugovora, vratit ćemo Vam iznos uplaćen na ime cijene naručenih proizvoda umanjen za troškove dostave, najkasnije u roku od 14 radnih dana od datuma raskida Ugovora. Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, zadržavamo pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

PRENOŠENJE RIZIKA I VLASNIŠTVA PROIZVODA

Odgovornost za proizvode vi preuzimate od trenutka dostave proizvoda kao što je navedeno u članku 9.

Vlasništvo nad proizvodima vi preuzimate nakon što smo primili sve dospjele iznose, uključujući troškove dostave, ili u trenutku dostave (kako je određeno člankom 9), ako bi se ona izvršila kasnije. 

Trajanje i uvjeti raskida ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

U smislu ovih općih uvjeta, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Potrošač ima pravo raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Razdoblje raskida Ugovora isteći će nakon 14 dana od dana kad ste Vi ili treća osoba koju ste naveli, osim prijevoznika, stekli fizički posjed robe ili u slučaju više artikala iz jedne narudžbe dostavljenih odvojeno, nakon 14 dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste naveli, osim prijevoznika, stekli fizički posjed posljednjeg artikla iz narudžbe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaću lii trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koji nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja PISANO obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu: [email protected] u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe/računa, datum kupovine i naziv proizvoda, IBAN na koji je potrebno izvršiti povrat novčanih sredstava, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristi i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, no to nije obavezno.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. 

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

POTVRDA kojom se potvrđuje primitak izjave o raskidu od strane potrošača!

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju (pisani obrazac, mail..).

Svi internetski trgovci i trgovci na malo u EU-u, na Islandu, u Lihtenštajnu ili u Norveškoj obvezni su osigurati lako dostupnu poveznicu s platformom za internetsko rješavanje sporova i adresu e-pošte za platformu za internetsko rješavanje sporova za kontakt s vama (članak 14. Uredbe (EU) br. 524/2013 ).  

Platforma za internetsko rješavanje sporova ec.europa.eu/consumers/odr.

Europska platforma za rješavanje sporova: (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR)

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno nadležan Sud u Varaždinu.

Ostavite svoje kontakte i kontakt e mail adresu za internetsko rješavanje sporova. Kako bi zadovoljili rok raskida Ugovora, dovoljno je da nam prije isteka razdoblja raskida Ugovora pošaljete dopis u vezi ostvarivanja svojih prava raskida.

Učinci raskida Ugovora

Ako se odlučite jednostrano raskinuti Ugovor u zakonskom roku, vratit ćemo Vam primljene uplate na ime cijene naručenih proizvoda umanjeno za troškove povezane s načinom plaćanja (provizija banke kod plaćanja kreditnom karticom itd), najkasnije u roku od 14 radnih dana od dana kada smo primili naručenu robu i to pod uvjetom da je proizvod zaprimljen u ispravnom stanju u kakvom je ona dostavljena. Vraćena roba ne smije biti korištena i imati bilo kakva oštećenja, te je istu potrebno dostaviti u izvornom pakiranju. Povrat novčanih sredstava izvršiti ćemo istim sredstvom plaćanja kojim ste se vi izvršili plaćanje. U slučaju da je plaćanje izvršeno “pouzećem”, primljeni novčani iznos moguće je vratiti isključivo uplatom na račun, pri čemu ste obvezni prilikom raskida obavijestiti nas o IBAN računu na koji je potrebno izvršiti uplatu. Zadržavamo pravo izdati kupon u iznosu vraćene robe ako nisu pruženi podaci o bankovnom računu i nakon uzastopnih podsjetnika.

Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor, a robu je potrebno vratiti ili isporučiti na adresu: Vilka Novaka 6, Sračinec. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka od 14 dana preda robu prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu. Potrošač se obvezuje proizvod vratiti  neoštećeni u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen te s izvornikom računa kao dokaz kupovine istog.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnost robe, isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. (Robu koju Kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana, isti ne smije nositi, prati, glačati, skraćivati i/ili prepravljati, skinuti ušivenu etiketu i/ili ušiveni logo, otvarati orginalno pakiranje,  niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.)

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata, robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje rezultat rukovanja proizvodom, prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljenje kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja. Također, povrat artikla prema našem skladištu kupac organizira o svom trošku ili uz pomoć naše dostavne službe. U slučaju da se povrat organizira putem naše dostavne službe, onda se iznos koji se vraća kupcu smanjuje za troškove dostave na ime troškove povrata proizvoda prema cijenama dostave navedenih u ovim Općim uvjetima. Ukoliko kupac vraća paket koji nije imao nikakava oštećenja ili greške, a platio je kreditnom karticom, kupcu se iznos koji se vraća umanjuje za proviziju banke od kupčeve kartice.

Kupac se prilikom zaključivanja narudžbe obvezuje da će preuzeti naručeni paket, a u slučaju nepreuzimanja naručenog paketa (te će paket biti vraćen u naše skladište), prihvaća da će naknadno podmiriti troškove ponovne dostave prema cijenama navedenim u ovim Općim uvjetima. Ukoliko su paket i artikli koje je kupac naručio potpuno neoštećeni, a kupac ga ipak želi vratiti, kupac je dužan dostaviti svoj broj računa u banci na [email protected], na taj broj mu se uplaćuju novci kako je određeno u ovim uvjetima.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko zaprimi oštećenu robu nastalu prilikom transporta. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, članka: 400.- 430.). Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana od primitka proizvoda, slanjem popunjenog obrasca o jednostranom raskidu ugovora kojeg svaki kupac dobiva prilikom kreiranja narudžbe na svoj mail ili, ako nema mail, u pisanom obliku uz paket koji dobi na kućnu adresu. 

Ukoliko je kupcu dostavljen pogrešan proizvod zbog pogreške kod isporuke robe, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrata robe o čemu šalje obrazac na e-mail [email protected], a nakon zaprimanja mail-a djelatnik Bima Hrvatska će kontaktirati kupca. 

Za sva informacije u vezi povrata proizvoda kontaktirajte nas na e-mail: [email protected] ili na telefon 042/ 208-334.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

Ukoliko artikl nema nikakvog oštećenja, a kupac ga ipak iz želi vratiti jer mu se ne sviđa ili mu ne odgovara, kupcu se vraća cijeli iznos artikla umanjen samo za iznos dostave. Također, povrat artikla prema našem skladištu kupac organizira o svom trošku ili uz pomoć naše dostavne službe, ali se onda iznos koji se vraća kupcu smanjuje za dodatnih 35 kuna. 

Ukoliko kupac vraća paket koji nije imao nikakava oštećenja ili greške, a platio je kreditnom karticom, kupcu se iznos koji se vraća umanjuje za proviziju banke od kupčeve kartice.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je prvo poslati popunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora ([email protected]) te neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen. Ukoliko kupac vrati artikl sa oštećenom ambalažom ili oštećeni artikl, odjel reklamacije ocijenit će vraćeni proizvod i njegovu trenutnu vrijednost te ćemo taj iznos vratiti kupcu.

Kupac se prilikom zaključivanja narudžbe obvezuje da će preuzeti naručeni paket, a u slučaju nepreuzimanja naručenog paketa (te će paket biti vraćen u naše skladište), prihvaća da će naknadno podmiriti troškove dostave u iznosu od 35 kuna. Ukoliko su paket i artikli koje je kupac naručio potpuno neoštećeni, a kupac ga ipak želi vratiti, kupac je dužan dostaviti svoj broj računa u banci na [email protected], na taj broj mu se uplaćuju novci umanjeni za dostavu. Ovo ne vrijedi u slučaju da je dostavljač kriv za neuspjelu dostavu ili naručeni artikli imaju bilo kakvo oštećenje ili grešku.

Kako bi povrat i reklamacije riješili kupac je dužan dostaviti na mail [email protected]

 • Račun ili broj narudžbe iz koje reklamirate artikle.
 • Slike transportne kutije izvana.
 • Slike unutrašnjeg pakiranja i zaštite.
 • Slike polomljenih artikala.
 • Navedite nazive polomljenih artikala i količinu.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Slijedom toga Bima Hrvatska preporučuje svojim kupcima: 

 -dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Bima Hrvatska prilikom izbora proizvoda,  

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Bima Hrvatska, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom,

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja,

- pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Bima Hrvatska i vratite proizvod bez da ste ga koristili,

 - ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte posuđe) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  

Sve pritužbe kupaca (reklamacije, povrati, zamjene ...) rješavamo putem maila [email protected] Ukoliko artikl ima bilo kakav nedostatak, lom ili tvorničku grešku svaki kupac je dužan poslati na navedeni mail slike artikala i pakiranja nakon čega će naša služba za reklamacije u najkraćem roku riješiti reklamaciju (obično 2 - 4 radnih dana - najkasnije 30 radnih dana nakon zaprimljene reklamacije).

Obrazac za podnošenje reklamacija putem maila [email protected] pronađite OVDJE!

Kupac je dužan putem maila [email protected] ostaviti svoj IBAN, nakon što nam se vrati artikl u naše skladište u roku 2 - 5 dana (najkasnije 30 radnih dana) vraćamo iznos novca dogovoren putem navedenog maila. Odjel reklamacija može se kontaktirati jedino putem navedenog maila.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), KB d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. KB d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

OBRAZAC ZA NADOKNADU TROŠKOVA DOSTAVE U SLUČAJU ODBIJANJA PREUZIMANJA PAKETA OD STRANE KUPACA!

Ukoliko kupac naruči personalizirane proizvode, tj. proizvode iz naše vlastite proizvodnje po narudžbi, prihvati simulaciju, tj. prikaz kako bi taj artikl trebao izgledati sa natpisom ili logom kupca/poduzeća, takvi se artikli ne mogu reklamirati ili vratiti nakon primitka robe.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: 

Dio Zakona o zaštiti potrošača vezan uz sklapanje ugovora na daljinu izvan poslovnih prostorija vezan je uz članak: 57.-79.

Također, kupac može informacije o svojim pravima i odgovornostima pronaći putem Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN, 72/14)

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor KB d.o.o. 
KB d.o.o.  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 042 208 334 ili putem maila [email protected] Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. KB d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Potvrda o zaprimanju prigovora!

U slučaju da kupac izvrši plaćanje kreditnom karticom na rate, a želi povrat uplaćenog iznosa, vraćamo novac uplatom na račun umanjen za proviziju koju je određena banka naplatila.

Pravo raskida Ugovora - pravne osobe osobe

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom “Pravo na jednostrani raskid Ugovora - potrošači”. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj prodaji.

Zajedničke odredbe 

Nemate pravo raskida Ugovora kada se Ugovor odnosi na isporuku sljedećih proizvoda:

 • i. predmet ugovora roba koja j izrađena po specifikaciji kupca ili koja je prilagođena kupcu,
 • ii. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • iii. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • iv. roba kojoj istječe rok upotrebe

Ako kupac, bez obzira na redovitu uporabu potrebnu za testiranje proizvoda, proizvod vrati s velikim oštećenjem ili u stanju zbog kojeg prodavatelju nije moguće prodati proizvod (nije pogodno za prodaju), prodavatelj nije odgovoran za povrat plaćenog iznosa kupcu.

Povrat neispravnih proizvoda/materijalni nedostatci proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Sukladno navedenom, ako u trenutku isporuke smatrate da proizvod ne odgovara opisu iz Ugovora ili da na istom postoje vidljivi nedostaci, obavezno nam se obratite slanjem e-poruke na [email protected]; s pomoću rubrike ili pismeno putem našeg obrasca za kontakt te navedite detalje o proizvodu i uočenu štetu, i to u roku od 8 dana od dana isporuke za fizičke osobe, za pravne osobe odmah po isporuci.

Sve pritužbe kupaca (reklamacije, povrati, zamjene ...) rješavamo putem maila [email protected] Ukoliko artikl ima bilo kakav nedostatak, lom ili tvorničku grešku svaki kupac je dužan poslati na navedeni mail slike artikala i pakiranja, broj narudžbe/računa, opis proizvoda, kontakt podatke. Nakon zaprimljene reklamacije, KB će prvo provijeriti da li slike proizvoda udovoljavaju uvjetima za reklamaciju, te potom obavijestiti kupca o adresi na koju je potrebno izvršiti povrat proizvoda. Služba reklamacije riješava reklamacije tek nakon što zaprimi proizvod koji se reklamira kao i sve podatke potrebne za obradu reklamacije (račun kao dokaz kupovine). Naša služba za reklamacije u najkraćem roku riješiti reklamaciju (obično 2 - 5 radnih dana - najkasnije 30 radnih dana nakon zaprimljene reklamacije i proizvoda na koji se reklamacija odnosi s svom potrebnom dokumentacijom). Potrošač se obvezuje proizvod vratiti u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen te s izvornikom računa kao dokaz kupovine istog.

Također, ukoliko ugovorne strane dogovore povrat novčanih sredstava za reklamirani proizvod, Kupac je dužan putem maila [email protected] ostaviti svoj IBAN, te će KB vratiti dogovoreni iznos u roku od 15 radnih dana od pozitivno riješene reklamacije.

Prava Kupca u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda

Kupac po osnovi materijalnih nedostataka ima sva prava koja su zajamčena Zakonom o obveznim odnosima.

Tako,  Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru:

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni, 2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka, 3) zahtijevati sniženje cijene, 4) izjaviti da raskida ugovor.

Prodavatelj može Kupcu radi ostvarenja njegovih prava ponuditi i kupon za sniženje cijene prilikom druge kupovine ili neku drugu pogodnost. Ukoliko Kupac prihvati takvu ponudu Prodavatelja, smatra se da je Prodavatelj ispunio svoju obvezu odgovornosti za materijalne nedostatke.

Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

JAMSTVO PRODAVATELJA/PROIZVOĐAČA

Ukoliko je tako pisano određeno za određene proizvode, prodavatelj ili proizvođač može jamčiti za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, te tada kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar. Svi uvjeti jamstva za ispravnost stvari te prava kupca, su u tom slučaju određeni u pisanom jamstvenom listu proizvoda koji se predaje Kupcu prilikom kupovine istog.

ODGOVORNOST I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

KB ne snosi nikakvu odgovornostu za sljedeće gubitke, bez obzira na njihovo podrijetlo:

i. gubitak prihoda ili prodaje, ii. gubitak od redovitog poslovanja, iii. gubitak profita ili ugovora, iv. gubitak predviđene uštede, v. gubitak podataka i vi. gubitak vremena poslovanja ili upravljanja poslovanjem.

Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici.

Općeniti uvjeti poslovanja

Svi proizvodi ponuđeni na našoj internet stranici naručuju se putem formulara u elektronskom obliku. Nakon zaključivanja narudžbe kupac može odabrati jedan od tri gore navedena načina plaćanja. Sve istaknute cijene uz proizvode su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om.

Ukoliko se na stranici greškom sustava ili ljudskom pogreškom pojavi kriva cijena artikla i kupac naruči takav artikl, Bima Hrvatska zadržava pravo da ne pošalje artikl kupcu po krivoj cijeni, već po redovnoj cijeni u tom trenutku. Kupac će o tome biti pravodobno obaviješteni. Ukoliko kupac zaprimi takav artikl po krivoj cijeni Bima Hrvatska će kontaktirati kupca oko povrat novca.

Nakon potvrde o uplati naručeni proizvodi šalju se kupcu na željenu adresu sa dostavnom službom. Svi prikupljeni podaci od kupca koriste se isključivo u svrhu što kvalitetnije i brže usluge isporuke naručene robe ili obavještavanja kupaca o novostima u našoj internet trgovini ili promjenama u načinu poslovanja. Bima Hrvatska pokušava sa istaknutim slikama u internet trgovini što točnije prikazati ponuđene proizvode, a nazivom i opisima što točnije opisati proizvode i njihove karakteristike. 

 INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Priznajete i prihvaćate da sva autorska prava, registrirani zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva nad svim materijalima ili sadržajima pruženim u sklopu mrežne stranice pripadaju nama u svakom trenutku ili onima koji su nam izdali dozvolu za njihovo korištenje. Navedene materijale možete upotrebljavati samo u onoj mjeri u kojoj vas mi ili vlasnici licencije izričito ovlašćujemo. To vas ne sprječava da se ovom mrežnom stranicom koristite u opsegu potrebnom za kopiranje podataka o svojoj narudžbi ili podacima za kontakt.

VIRUSI, PIRATSTVO I DRUGI RAČUNALNI NAPADI

Ne smijete se koristiti ovom mrežnom stranicom na način da namjerno postavljate viruse, trojance, crve, logičke bombe ili bilo koji drugi softver ili tehnološko oštećivanje ili štetan materijal. Ne pokušavajte neovlašteno pristupati ovoj mrežnoj stranici, poslužitelju na kojem se stranica nalazi ili bilo kojem poslužitelju na računalu ili bazi podataka povezanoj s našom mrežnom stranicom. Obvezujete se da nećete napadati ovu mrežnu stranicu bilo kakvom vrstom napada uskraćivanja usluga ili napada distribuiranog uskraćivanja usluga.

Nepoštivanje ovog članka smatra se kaznenim djelom definiranim prema važećim propisima. Prijavit ćemo bilo kakvu vrstu nepoštivanje ovog propisa odgovarajućim tijelima i surađivat ćemo s njima kako bi se utvrdio identitet napadača. Isto tako, u slučaju nepoštivanja ovog članka, oduzet ćemo vam ovlaštenje za uporabu ove mrežne stranice.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog napada uskraćivanja usluga, virusa ili bilo kojeg drugog softvera ili tehnološkog oštećivanja ili štetnih materijala koje mogu utjecati na vaše računalo, informatičku opremu, podatke ili materijale kao posljedica korištenjem ovom mrežnom stranicom ili skidanja sadržaja s iste ili onih stranica na koje vas ova stranica preusmjerava.

POVEZNICE S NAŠE MREŽNE STRANICE

Ako naša mrežna stranica sadrži poveznice na druge mrežne stranice i materijale trećih strana, te poveznice služe samo u informativne svrhe i nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem tih mrežnih stranica ili materijala. Prema tome ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz njihove uporabe, kao niti za obradu osobnih podataka putem tih trećih stranica.

PISANA KOMUNIKACIJA

Važeći propisi zahtijevaju da neke informacije ili obavijesti koje vam šaljemo budu u pisanom obliku. Korištenjem ovom mrežnom stranicom pristajete na to da većina komunikacije s nama bude obavljena elektroničkim putem ili na drugi način koji omogućuje pisanu komunikaciju (društvene mreže, mobilne aplikacije za razmjenu poruka). Mi ćemo vam se obratiti e-poštom ili na drugi dostupan način ili ćemo vam pružiti informacije slanjem obavijesti putem ove mrežne stranice. Za svrhe Ugovora, suglasni ste s time da se koristite ovim elektroničkim sredstvom komunikacije i prihvaćate da su svi ugovori, obavijesti, informacije i druge komunikacije koje vam šaljemo elektroničkim putem ili putem društvenih mreža ili mobilnih aplikacija za razmjenu poruka, u skladu sa zakonskim zahtjevima o slanju istih u pisanom obliku. Ovaj uvjet neće utjecati na vaša zakonska prava.

OBAVIJESTI

Za obavijesti koje nam šaljete po mogućnosti upotrijebite naš obrazac za kontakt. U skladu s odredbama članka 19. i osim ako je drukčije navedeno, možemo vam slati obavijesti e-poštom ili na poštansku adresu koju ste naveli prilikom narudžbe, ili putem društvenih mreža ili mobilnih aplikacija za razmjenu poruka, a odgovor na Vaše obavijesti poslat ćemo vam u zakonskom roku. Smatra će se da nam je obavijest poslana, ako je pismo koje se dostavlja putem pošte ispravo adresirano, da je plaćena isprava poštarina, te da je ispravno dostavljeno poštanskom uredu ili poštanskom pretincu.

U slučaju slanja obavijesti putem e-pošte, smatrat će se da je e-poruka poslana, ako je ista poslana na e-adresu navedenu u ovim Općim uvjetima poslovanja.

PRIJENOS PRAVA I OBVEZA

Ugovor je obvezujući za obje stranke, kao i za naše pravne nasljednike, cesionare i baštinike. Ne smijete prenositi, ustupiti, nametnuti ili na bilo koji drugi način prenositi Ugovor ili bilo koje od prava ili obveze koje proizlaze iz istog, a da prethodno ne dobijete naš pisani pristanak.

Mi možemo prenijeti, ustupiti, nametnuti, podugovoriti ili na bilo koji drugi način prenijeti Ugovor ili bilo koje od prava ili obveze koje proizlaze iz istog, u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Ugovora. Da ne bi bilo dvojbe, navedeni prijenosi, cesije, davanja ili drugi transferi neće utjecati na prava koja su vam, prema potrebi, zakonom priznata, niti će smanjiti ili na bilo koji način ograničiti izričito i prešutno jamstvo koje smo vam dali.

DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Ne odgovaramo za nepridržavanje ili zakašnjelo pridržavanje bilo kojih ugovornih obaveza prouzročenih događajima koji su van naše razumne kontrole („viša sila”).

Viša sila uključuje bilo kakvu radnju, događaj, neizvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući između ostaloga i sljedeće:

 • i. štrajk, blokada ili drugi oblik prosvjeda,
 • ii. građanski nemir, pobuna, invazija, teroristički napad ili teroristička prijetnja, rat (proglašen ili ne) ili prijetnja ili priprema za rat,
 • iii. vatra, eksplozija, oluja, poplava, potres, kolaps, epidemija ili bilo koja druga prirodna katastrofa,
 • iv. nemogućnost korištenja vlakovima, brodovima, zrakoplovima, motoriziranim prijevozom ili drugim prijevoznim sredstvom, bio javan ili privatan,
 • v. nemogućnost korištenja javnim ili privatnim telekomunikacijskim sustavom,
 • vi. djela, uredbe, zakoni, propisi ili ograničenja bilo koje vlade ili državnog tijela,
 • vii. štrajk, kvar ili nesreća u pomorskom ili riječnom prometu, poštanskom prometu ili bilo kojoj drugoj vrsti prijevoza.

Podrazumijeva se da su naše obveze koje proizlaze iz Ugovora zadržane tijekom razdoblja u kojem je viša sila na snazi, a produljit će nam se razdoblje u kojem ćemo ispuniti te obveze za onoliko vremena koliko je trajala situacija pod višom silom. Osigurat ćemo sve potrebne resurse za dovršetak situacije više sile ili pronalazak rješenja koje nam omogućuje da ispunimo svoje obveze iz ugovora, unatoč situaciji više sile.

PRETHODNA OBAVIJEST

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest sukladno zakonu o zaštiti potrošača.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati  putem pošte ili putem maila [email protected] Prilikom podnošenja prigovora putem pošte, potrošač treba navesti ime i prezime, broj narudžbe i/ili, broj računa i/ili svoje korisničko ime, te adresu na koju će mu odgovor na prigovor biti dostavljen. Odgovor na prigovor potrošač će primiti u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora. Prodavatelj će obavijesiti Kupca da je zaprimio njegov prigovor.

PRIMJENJIVI ZAKON I RJEŠAVANJE SPOROVA

Korištenje našom mrežnom stranicom i ugovorima o kupnji proizvoda u navedenoj mrežnoj stranici nadzire se prema hrvatskom zakonodavstvu.

Bilo koji spor koji proizlazi ili je u vezi s korištenjem mrežnom stranicom ili spomenutim ugovorima u isključivoj je nadležnosti hrvatskih sudova.

Ako ulazite u Ugovor kao potrošač ili kupac, ništa u ovom Ugovoru neće utjecati na vaša prava priznata u bilo kojem važećem zakonu koji je na snazi u ovom području.

Ukoliko Vi kao kupac smatrate da su Vaša prava povrijeđena, možete nam poslati svoju pritužbu na email adresu [email protected]_______________ kako bi pritužba bila upućena u izvan-sudsko rješavanje spora.

Vezano uz navedeno, ukoliko je kupoprodaja između Vas i nas izvršena online, putem našeg website-a, obavještavamo Vas, u skladu s EU Uredbom br. 524/2013, da ste ovlašteni riješiti Vaš potrošački spor izvan-sudskim putem, odnosno putem platforme za online alternativno rješavanje sporova, dostupne na Internet adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a u skladu s Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) putem jednog od sljedećih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova:

1. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, adresa mrežne stranice: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju;

2. Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, adresa mrežne stranice:

http://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti.

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno i mjesno nadležan Sud.

Ostavite svoje kontakte i kontakt e mail adresu za internetsko rješavanje sporova.

ODRICANJE OD PRAVA

Nedostatak ustrajanja s naše strane na strogom pridržavanju s vaše strane bilo koje od obveza koje ste preuzeli Ugovorom ili ovih Uvjeta ili nedostatak izvršavanja prava ili radnji koje imamo temeljem ovog Ugovora ili ovih Uvjeta ne predstavlja odricanje ili ograničenje navedenih prava ili radnji, niti vas oslobađa od ispunjenja navedenih obveza.

Odricanje određenog prava ili djela s naše strane ne predstavlja odricanje od drugih prava ili radnji koje proizlaze iz Ugovora ili Uvjeta.

Odricanje bilo kojeg od tih Uvjeta ili prava ili radnji s naše strane koje proizlaze iz Ugovora neće imati učinka ako nije izričito određeno da se radi o odricanju prava i nije formalizirano i priopćeno vama u skladu s odredbama prethodnog odjeljka o Obavijestima.

DJELOMIČNO PONIŠTENJE

Ako bilo koji od ovih Uvjeta ili bilo koja odredba Ugovora bude proglašena ništavnom i izbrisana konačnom odlukom nadležnog tijela, ostali uvjeti ostaju na snazi i izrečena ništetnost ne utječe na njih.

CJELOKUPNI UGOVOR

Ovi Uvjeti i svi dokument koji se navode u njima čine Cjelokupni ugovor između stranaka kada je riječ o svrsi istoga te zamjenjuju bilo kakav prethodni pakt, dogovor ili obećanje između stranaka, bilo usmeno ili pismeno.

Stranke potvrđuju da su pristale sklopiti Ugovor bez ovisnosti o bilo kakvoj izjavi ili obećanju od strane druge stranke ili činjenici koja se mogla zaključiti iz bilo koje izjave ili dokumenta u pregovorima između dviju stranaka prije sklapanja navedenog Ugovora, osim onih koji su izričito navedeni u ovim Uvjetima.Nijedna stranka neće poduzeti radnje u vezi neke neistinite izjave druge stranke, bila usmena ili u pismena, prije datuma Ugovora (osim ako je neistinita izjava lažna). Jedina radnja koju bi druga stranka mogla poduzeti je ona koja proizlazi iz kršenja Ugovora u skladu s odredbama ovih Uvjeta.

NAŠE PRAVO NA IZMJENU OVIH UVJETA

Imamo pravo pregledati i izmijeniti ove Uvjete u bilo koje vrijeme. Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice.

Vi podliježete pravilima i Uvjetima koji su na snazi u trenutku u kojem se koristite ovom mrežnom stranicom ili obavite narudžbu, osim kada je zakonom ili odlukom vladinog tijela potrebno obaviti retroaktivne promjene navedenih politika, Uvjeta ili Pravila o privatnosti. U tom će slučaju moguće promjene također utjecati na narudžbe koje ste izvršili prije tog trenutka.

KOMENTARI I PRIJEDLOZI

Vaši su komentari i prijedlozi uvijek dobro došli. Molimo, šaljite nam svoje komentare i prijedloge putem našeg obrasca za kontakt.

Osim toga, potrošačima i kupcima su dostupni i službeni obrasci. Oni se mogu zatražiti slanjem e-pošte na [email protected]___________-_ ili putem obrasca za kontakt.